Společnost ANTHONY Production byla založena jako agenturní firma nabízející kompletní servis služeb se zaručenou kvalitou s cílem uspokojení požadavků i těch nejnáročnějších klientů. Tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout a dnes pracujeme převážně pro stabilní okruh klientů, u kterých je možné se na nás informovat.

Výčet klientů:

 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Pozemkový fond ČR
 • Agentura SAPARD
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • České dráhy
 • Českomoravská komora odborových svazů
 • Svaz českých a moravských výrobních družstev
 • Typografická beseda
 • PricewaterhouseCoopers
 • Freytag a Berndt
 • Siemens
 • OMV
 • AKUMA
 • HILTI ČR
 • THL – TECHALL
 • Daramic
 • Nadace Patriae
 • FCC
 • Philips
 • McCANN-ERICKSON Prague
 • Comenius
 • Sanoma Magazines Praha
 • CETELEM
 • METEOR
 • Alien Technik
 • Cardion
 • Montrose Pharma
 • Sandoz
 • Desitin Pharma
 • Eurocon
 • EUREPA
 • EURAP
 • Janssen-Cilag
 • Nutricia
 • GL Pharma
 • Sanofi Aventis
 • Torrex Chiesi CZ
 • Ewopharma
 • UCB
 • unimedis
 • Pfizer
 • GlaxoSmithKline
 • Walter Graphtek CZ
 • Zentiva
 • Grünenthal Czech, s.r.o.
 • Glenmark Pharmaceuticals
 • Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
 • Slovenská liga proti epilepsii SLS
 • Společnost E
 • IPVZ Praha