ANTHONY Production byla založena jako agenturní firma nabízející kompletní servis služeb se zaručenou kvalitou s cílem uspokojení požadavků i těch nejnáročnějších  klientů. Zajišťujeme organizaci  konferencí, seminářů a  školení, prezentace firem, tiskové konference, doprovodné  výstavy, společenské akce včetně gastronomického a technického servisu, doprovodných programů, ubytování, dopravy a dalších služeb.                                                                                                   

ANTHONY Production nabízí zajištění akce ”na klíč”, od vytipování vhodného místa realizace, jeho obhlídky, až po smluvní a technicko organizační zabezpečení. Pracujeme se svou vlastní databází pražských i mimopražských zařízení (kongresová centra, hotely, historické objekty a další). Na všechny akce zpracováváme individuální cenové nabídky.

ANTHONY Production úzce spolupracuje s Kongresovým a vzdělávacím centrem Floret, které se nachází v blízkosti hlavního města Prahy, u dálnice D1, v obci Průhonice. Jde o areál bývalých hospodářských budov a stájí Průhonického parku, při jehož rekonstrukci zůstal zachován styl čistého selského baroka včetně původních klenutých stropů, doplněný moderními architektonickými prvky. Prostory na sebe navazují, mají přímé vstupy z vlastního nádvoří, kde je možnost parkování a ubytování v hotelu s max. kapacitou 114 lůžek. Kongresové centrum je vhodné pro pořádání sympozií, konferencí, firemních prezentací, školení a společenských oslav. V jeho sousedství se nachází Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví s nádhernou Dendrologickou zahradou se sbírkami rostlin z celého světa, zámek s kaplí a k němu přilehlý park s okrasnými dřevinami, který láká k procházkám především v jarních měsících, kdy rozkvétají azalky a rododendrony.

Na spolupráci s Vámi se těší zkušený profesionální tým pracovníků ANTHONY Production, který je  připraven splnit veškeré potřeby a požadavky svých klientů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost  ANTHONY Production,  s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, 110 00,  IČ: 62913344, (dále jen „Společnost“) se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“).  a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost zpracovává údaje o svých zaměstnancích dle článku 6/1c) GDPR tj. na základě právních předpisů a v rozsahu daném těmito předpisy. Společnost dále zpracovává osobní údaje svých klientů dle článku 6/1b) GDPR tedy pro plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Společnost má zavedená technická a organizační opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Jedná se objektovou bezpečnost, řádně zabezpečený informační systém, pravidelné aktualizace aplikačního i bezpečnostního software, pravidelné zálohování na zabezpečená media a příslušná opatření pro případ mimořádné situace.

Uplatnění práv subjektů údajů
Právo na informace
Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, je možno podat žádost, která musí být v případě elektronické podepsána digitálním podpisem a v případě listinné opatřena Vaším ověřeným podpisem. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle Společnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.
Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu
Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle Společnosti. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.
V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy v  dokladech, které dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“
Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů
Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Společnost. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.