PROGRAM

XXV. postgraduální kurz epileptologie

„Dny Jiřího Dolanského“

 7. – 8. října 2022

Pátek 7.10.
08.30-19.00
Registrace účastníků – vstupní vestibul
Doprovodná výstava – vstupní vestibul, Malý sál
09.45-10.00
Slavnostní zahájení
Epileptologie v ČR. I. Rektor
10.00- 11.15
Buněčné podklady epilepsií
Předsedající: P. Jiruška, M. Brázdil
10.00
Úloha specifických typů neuronů v patogenezi genetické
a strukturální epilepsie. O. Novák
10.25
Dysfunkce gliových buněk v rámci iktogeneze a epileptogeneze. H. Pivoňková
10.50
Abnormální neurovaskulární regulace v epilepsii. J. Otáhal
11.15-12.00  
Satelitní sympozium UCB
„Proměny epileptologie aneb Quo vadis“.  J. Zárubová, O. Horák
12.00-13.00
Oběd, paralelně Workshop EURAP
13.00-14.45
Reflexní epilepsie a spouštěče záchvatů
Předsedající: K. Brožová, P. Kršek
13.00
Reflexní epilepsie a spouštěče záchvatů – úvod.  P. Marusič
13.20
Fotosenzitivita a vizuální vjemy jako spouštěče (pro sledování této prezentace jsou doporučeny polarizační brýle). T. Nežádal
13.40
Spouštěče v dětství – životní styl a prostředí (aneb drogy, sex a rokenrol).
M. Ryzí, K. Španělová
14.00
Spouštěče v dětství – vnitřní prostředí a přidružená onemocnění.
K. Španělová, M. Ryzí
14.20
Startle epilepsie a startle syndromy. M. Kudr
14.45-15.30
Satelitní sympozium Angelini Pharma
„Na cestě k životu bez záchvatů“.
Mění se úspěšnost léčby epilepsií s příchodem nových léků? P. Marusič
Cenobamát, příběh začíná? Nová možnost léčby pro pacienty
s farmakorezistentní fokální epilepsií.  M. Brázdil
Diskuze.
15.30-16.00
Přestávka
16.00-17.20
Vysazování medikace
Předsedající: P. Marusič, O. Horák
16.00
Vysazování léčby u akutních symptomatických záchvatů. I. Doležalová
16.20
Kdy a jak vysazovat ASM? M. Bajaček
16.40
Vysazování léčby u věkově vázaných epilepsií. M. Bašovský
17.00
Vysazení protizáchvatové léčby: hlavní cíl resekční epileptochirurgie? P. Kršek
17.20-18.10
Satelitní sympozium Eisai
Fycompa po desáté.
Setrvání na léčbě – holistický způsob měření úspěchu farmakoterapie. M. Brázdil
Perampanel – příklad širokospektrého antiepileptika. P. Marusič
Kdo rychle dává, dvakrát dává. J. Zárubová
Tak už to často v životě chodí (případová studie). J. Amlerová
18.10-18.30
Valná hromada EpiStop z.s.
18.15
Večeře

Sobota 8.10.

08.30-12.00
Registrace účastníků – vstupní vestibul
Doprovodná výstava – vstupní vestibul, Malý sál
09.00-10.15
Žena a epilepsie
Předsedající: P. Danhofer, J. Zárubová
09.00
Strategie protizáchvatové léčby u premenarchálních dívek. A. Bělohlávková
09.20
Antikoncepce u adolescentních dívek. P. Danhofer
09.40
Kontracepce u dívek a žen s epilepsiemi z pohledu gynekologie.
H. Kosová Mlčochová
09.55
Novinky v péči o ženy s epillepsií. J. Zárubová
10.15-10.35
Satelitní sympozium Neuraxpharm Bohemia
„Záchranná medikace při epileptickém záchvatu“. J. Zárubová
10.40-11.00
Satelitní sympozium Medis Pharma
Zebinix® (eslikarbazepin) – zkušenosti u pacientů s fokálními epi záchvaty. M. Brázdil
11.00-11.30
Přestávka
11.30-13.00
Klasifikace epilepsií a epileptických syndromů 2022
K. Brožová, I. Doležalová, O. Horák, D. Krýsl
11.30
Proč je potřeba určit epileptický syndrom? D. Krýsl
12.00
Epileptické syndromy v dětské neurologii před a po roce 2022. O. Horák
12.30
Blok interaktivních kazuistik.
13.00
Zakončení. K. Brožová
13.00-14.00
Oběd