Oddělení dětské neurologie FTN

pod záštitou

České ligy proti epilepsii ČLS JEP

si vás dovuleje pozvat na

XXVII. postgraduální kurz epileptologie

„Dny Jiřího Dolanského“

ve dnech

  4. – 5. října 2024 

v Kongresovém centru Floret, Průhonice u Prahy

Přihlášky

Přihlášení na akci do 6. 9. 2024 prostřednictvím on-line přihlášky.

Organizační pokyny

 • Součástí programu bude doprovodná výstava farmaceutických firem a výrobců/distributorů lékařské techniky.
 •  Registrační poplatek při doručení přihlášky do 6. 9. 2024 činí 3.800,- Kč/1 osoba. Registrační poplatek po tomto termínu a na místě v den konání akce činí 4.000,- Kč/ 1 osoba.
 • Platba registračního poplatku pro nesponzorované v hotovosti u registrace.
 • Ubytování účastníků bude zajištěno v hotelích Floret, ParkHotel a Tulipán.
 • Při nedodržení termínu odeslání přihlášky nelze požadované ubytování zaručit.
 • Případné storno objednaného ubytování jde na vrub účastníka.
 • Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě se jednolůžkové pokoje přidělují ve zcela výjimečných případech a nelze společně ubytovat sponzorované a nesponzorované lékaře.
 • Čitelně vyplněnou přihlášku odešlete (platí i pro sponzorované lékaře) nejpozději do 6. 9. 2024 na kontaktní adresu:

ANTHONY Production s.r.o.

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1

Tel.: +420 603 857 731

e-mail: anthony@anthony.cz

on-line přihláška: zde 

Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou přicházet a do evidence budou zařazeni pouze řádně přihlášení účastníci.

 • Registrace účastníků bude probíhat dne 4. 10. 2024 od 8.00 hod.
 • Předpokládané zahájení programu dne 4. 10. 2024 v cca 9.30 hod.
 • Předpokládané ukončení programu dne 5. 10. 2024 v cca 14.30 hod.
 • Seminář je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kredity.
 • Odborný program zajišťuje prim. MUDr. Klára Brožová, oddělení dětské neurologie FTN Praha

Program

Program bude zveřejněn později

Kontakt

ANTHONY Production s.r.o.
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
Tel.: 603 857 731
e-mail: anthony@anthony.cz

Do uzávěrky přihlášek zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny