O nas
 

 

Závazná přihláška k účasti (pečlivě vyplňte všechny požadované údaje)
4. října - 6. října 2018,
30. česko-slovenský epileptologický sjezd
s XXII. postgraduálním kurzem epileptologie "Dny Jiřího Dolanského"
Kongresové centrum Floret, Průhonice u Prahy

Prosíme, dbejte na správné vyplnění e-mailové adresy. Obdržíte na ni potvrzení přihlášky.
Děkujeme.

Jméno a příjmení:
Bydliště:  
Ulice: číslo: PSČ:
Město:
           
Pracoviště:
Ulice: číslo: PSČ:
Město:
E-mail: Fax: Telefon:
           
Označte pokud se Vás týká: Sestra EEG laborant student
           
Ubytování ve 2–3lůžkových pokojích. Nelze společně ubytovat sponzorované a nesponzorované lékaře: Ano: Ne:
           
Datum příjezdu: Datum odjezdu:
           
Jméno požadovaného spolubydlícího:
           
Sponzorovaní lékaři uvedou jméno sponzora:
           
           
           
         

 

Informace organizátora    

Témata česko–slovenského sjezdu:

  • Komplexní péče o pacienty s epilepsií
  • Etiologie a diagnostika epilepsie
  • Farmakoterapie                                                 

Témata postgraduálního kurzu:

  • Stanovení prognózy v epileptologii
  • Psychiatrická komorbidita u pacientů s epilepsií

• Součástí programu bude doprovodná výstava farmaceutických firem a výrobců/distributorů lékařské techniky.

• Registrační poplatek při doručení přihlášky do 7.9.2018 činí 3.000,- Kč / 1 osoba. Registrační poplatek po tomto termínu a na místě v den konání akce činí 3.500,- Kč / 1 osoba.

• Platba registračního poplatku pro nesponzorované v hotovosti u registrace.

• Ubytování účastníků bude zajištěno v hotelích Floret, ParkHotel, Tulipán a v Penzionu Coloseum (U Bezoušků).

Při nedodržení termínu odeslání přihlášky nelze požadované ubytování zaručit.

• Případné storno objednaného ubytování jde na vrub účastníka.

• Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě se jednolůžkové pokoje přidělují ve zcela výjimečných případech a nelze společně ubytovat sponzorované a nesponzorované lékaře.

Čitelně vyplněnou přihlášku odešlete (platí i pro sponzorované lékaře) nejpozději do 7.9.2018 na kontaktní adresu: 

ANTHONY Production s.r.o.
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
Tel.: 224 109 370, 603 857 731
e-mail: anthony@anthony.cz
on line přihláška : www.anthony.cz

• Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou přicházet a do evidence budou zařazeni pouze řádně přihlášení účastníci.

• Registrace účastníků bude probíhat dne 4. 10. 20187 od 8.00 hod.

• Předpokládané zahájení programu dne 4. 10. 2018 v 10.00 hod.

• Předpokládané ukončení programu dne 6. 10. 2018 v 14.00 hod.

• Seminář je garantován a ohodnocen Českou lékařskou komorou kredity

 

 
Typus
Home